Mateřská škola SLÍVOVA
 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

https://www.mskomercni.info/komercni.php?page=aktuality#id110

poslední změna článku provedena 02.06.2018 17:34. správcem: Míša
 
 

Školní řád

https://www.mskomercni.info/komercni.php#id75

poslední změna článku provedena 02.06.2018 17:31. správcem: Míša
 
 

Školní vzdělávací program

https://www.mskomercni.info/komercni.php#id79

poslední změna článku provedena 02.06.2018 17:30. správcem: Míša
 
 

Filozofie mateřské školy

https://www.mskomercni.info/komercni.php#id116

poslední změna článku provedena 02.06.2018 17:29. správcem: Míša
 
 

Představeni mateřské školy

Mateřská škola Slívova je umístěna v cihlové budově, která dříve sloužila jako bytové jednotky. Z této budovy byla MŠ zřízena 1.3.1963. Budova je dvoupodlažní.  V přízemí je umístěna třída, herna, přípravna jídla, sociální zařízení, šatna dětí, kancelář se šatnou pro zaměstnance. Druhé podlaží slouží jen jako místnosti pro skladové prostory a místo pro ukládání pomůcek. Od 1.1.2007 byla sloučena s MŠ Bohumínská do jednoho právního subjektu. Od roku 2015 se stala naše MŠ odloučeným pracovištěm MŠ Komerční.

     Školu obklopuje rozsáhlá zahrada. Na školní zahradě je jedno pískoviště, dřevěné průlezky a stromy, které zajišťují stín pro slunné dny. V říjnu 2012 byla zahájena úprava školní zahrady v rámci projektu „Ekologická zahrada“. Školní zahrada byla obohacena o herní prvky, zahradní přístřešek, rostliny a stromy pro pozorování a pracovní činnosti dětí.  V roce 2015 byla celá budova zateplena a omítnuta.

.Našim záměrem je vhodnou a nenásilnou formou připravit děti na bezproblémový přechod do ZŠ.

Snahou všech zaměstnanců je vypěstovat v dětech kladný vztah k přírodě a její ochraně. Pomocí ekologické výchovy bychom chtěli utvářet u dětí základní dovednosti a návyky. Byli bychom rádi, kdyby se děti i rodiče cítili v mateřské škole spokojeně.

 

Obvyklý denní program:

  • Spontánní hry – uplatňování při příchodu do školy.

  • Pohybové aktivity – ve třídě během her a ranního cvičení, cvičení jógy, relaxační cvičení, při pobytu venku – využití školní zahrady, přírody.

  • Řízené činnosti – komunikativní kruh, pracovní a hudební činnosti během dopoledne, jazykové chvilky.

  • Odpočinek a spánek – podle individuální potřeb dítěte, nabízet klidné aktivity/knihy, puzzle/

  • Odpolední činnosti – spontánní činnosti, individuální činnosti, hudebně pohybové činnosti

  • Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí.

Plánujeme i kroužky a odpolední aktivity v průběhu školního roku.

poslední změna článku provedena 29.11.2017 10:50. správcem: majka