Mateřská škola KOMERČNÍ
 

Projekty 2019

Školohrátky II.

Cílem projektu je ovlivnit a obohatit vzdělávací proces tak, aby co nejvíce působil na rozvoj osobnosti dítěte a vytváření kompetencí, které jsou důležité nejen pro přípravu na zahájení školní docházky, ale také na celoživotní vzdělávání dětí. Dílčí cíle jsou pak zaměřeny na rozvoj tvořivosti, kreativity a fantazie u předškolních dětí a bezpečnou orientaci v dopravním prostředí, které by měly ovlivnit vědomé i nevědomé vnímání rizik. Veškeré plánované aktivity povedou k prevenci před rizikovým chováním a patologickými jevy.

Projekt je realizován za podpory Statutárního města Ostrava

Výše dotace 60 000,-- Kč

poslední změna článku provedena 15.10.2019 08:38. správcem: Míša
 
 

Projekty a dotace

Projekty 2018

Školohrátky ► poskytnutá dotace 70 000,-kč

Naším cílem je ovlivnit kvalitu vzdělávacího procesu v takové míře, aby pozitivně působila na rozvoj celé osobnosti dítěte, především při vytváření základů klíčových kompetencí, které jsou důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení.

Ozdravný pobyt pro dětí MŠ v Horní Lomné ► poskytnutá dotace 240 000,-kč

Cílem projektu bylo zvýšit odolnost organizmu a zlepšit zdravotní stav dětí s trvalým pobytem na území Ostravy, které trpí onemocněním dýchacích cest a žijí v trvale znečišťovaném prostředí.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty 2017

Ozdravný pobyt pro dětí MŠ na Horní Bečvě ► poskytnutá dotace 270 000,-Kč.

Projekt ,,Malí malíři, příroda a tradice kolem nás" ► poskytnutá dotace 40 000,-Kč

Cíl projektu: Rozvíjet u dětí výtvarné cítění k sobě samému i k přírodě, k tradicím a zvykům ke kultuře v okolí svého života u dětí předškolního věku. Tvořivých dílen se zučastnili i rodiče dětí.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty 2016

Ozdravný pobyt pro dětí MŠ v Trojanovicích ► poskytnutá dotace 180 000,-Kč.

 

 

 

 

poslední změna článku provedena 12.02.2019 14:43. správcem: Míša
 
 

Projekty EU

Projekty 2018

"Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Komerční" 

Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2018 - 30. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na dočasnou personální podporu - chůvy, které intergují do dětského kolektivu dvouleté děti a na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí.

 

Projekty 2017

,,Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II" ► poskytnuta dotace 1. 706 153, 24 Kč

 

Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2017 - 30. 6. 2020.
Řeší problematiku předmatematickcýh dovedností dětí předškolního věku a jejich rozvoj prostřednictvím nových metod zaměřených na budování schémat, tzv. ,,Hejného metodou". Po dobu realizace projektu bude s dětmi pracovat asistent sociální inkluze. V pravidelných intervalech budou realizovány workshopy s rodiči.

Více informací k projektu naleznete na stránkách  https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/
 

 

 

poslední změna článku provedena 12.02.2019 14:43. správcem: Míša