Mateřská škola JAKLOVECKÁ
 

Geometráčkova dobrodružství v DOV

Na výlet do Malého světa techniky Dolní Vítkovice jsme vyrazili 21. 11. 2019  společně s MŠ Slívova.

Menší děti zde čekalo nepřeberné množství zážitkových her. Mohly si vyzkoušet třeba hru na opravdové bubny nebo se pokusit podojit krávu. Nejvíce však zaujal strašidelný Pohádkový les s čarodějem Dobrodějem.

Pro předškoláky byl připraven výukový program Geometráčkova nová dobrodružství.

 

 

 

 

 

poslední změna článku provedena 02.12.2019 12:05. správcem: Michaela
 
 

Výlet do Malenovic

Na pondělí 21. 10. 2019 se děti z mateřské školy Jaklovecká těšily, čekal je totiž výlet do Malenovic. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a tak jsme se mohli, společně s "Rosničkou" vydat do lesa. Cestou jsme si povídali o podzimu i zvířátkách. V lese jsme pak společně hledali a sbírali houby, žaludy i bukvice, poznávali stromy a brouzdali se spadaným listím. V autobuse si pak děti povídaly o všem, co se jim líbilo. 

Výlet se mohl uskutečnit také díky dotaci Statutárního města Ostrava, které finančně podpořilo projekt "Školohrátky II".

poslední změna článku provedena 02.12.2019 12:03. správcem: Michaela
 
 

Angličtina s úsměvem

Zahajujeme také pravidelný kroužek "angličtina s úsměvem".

Cílem kroužku je:
– maximálně využít neopakovatelnou schopnost dětí tohoto věku osvojit si přirozeně další řeč, podobně jako si osvojují svou mateřštinu,
– vhodně motivovat děti k získávání nových poznatků a vzbuzovat zájem o porozumění cizímu jazyku,
– nenásilně dětem předvést, že kromě jejich krásné mateřštiny existují i jiné jazyky, pomocí kterých si najdou kamarády a domluví se všude ve světě,
– naučit děti nejprve jazyk vnímat a rozumět mu, reagovat na určité podněty,
– postupně seznamovat se slovní zásobou pro děti zajímavých tematických okruhů,
– vytvořit základ pro správné pochopení angličtiny.

Kroužek je vhodný pro všechny děti a bude se konat každé pondělí od 15,00 do 15,45 hodin.

poslední změna článku provedena 02.12.2019 12:01. správcem: Michaela
 
 

Atletická přípravka

Od října zahajujeme "atletickou přípravku pro předškoláky" pod vedením trenérů Atletického klubu Vítkovice.

Cílem atletické přípravky je všestranný rozvoj pohybových schopností dítěte. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry tak, ať nedojde k pozdějšímu přesycení a znechucení sportování. 

Kroužek je vhodný pro kluky i holky od 4 let. Uskuteční se každé úterý od 15,00 do 15,45 hodin.

 

poslední změna článku provedena 02.12.2019 11:58. správcem: Michaela
 
 

Taneční kroužek

Od října je pro děti připraven "taneční kroužek" pod vedením trenérů Taneční školy Carmen. 

V rámci kroužku se děti naučí jak dětské tanečky, tak tance na moderní písničky, Zdokonalí si pohybovou koordinaci a protáhnou celé tělo.

Kroužek je vhodný jak pro holčičky, tak také pro kluky. Uskuteční se každou středu od 15,00 do 15,45 hodin.

poslední změna článku provedena 02.12.2019 11:55. správcem: Michaela
 
 

Muzikohrátky

Také na podzim k nám do mateřské školy zavítala paní Vlaďka Gavlasová, která přinesla dětem ukázat mnoho netradičních hudebních nástrojů. A tak jsme si užili nejen uklidňující muzikoterapii, ale také jsme si všichni zkusili na některé hudební nástroje zahrát. Určitě nikoho nepřekvapí, že děti nejvíce přitahovaly bubny.


 

poslední změna článku provedena 02.12.2019 11:48. správcem: Michaela
 
 

Plánované akce MŠ Jaklovecká

Září 2019 :

 • Logopedická depistáž
 • Focení

Říjen 2019

 • Podzimní výlet
 • Muzikohrátky
 • Návštěva IZS Slezská Ostrava

Listopad 2019

 • Projektový den - tvorba z přírodnin " Podzimáček "
 • Návštěva světa techniky ve Vítkovicích

Proinec 2019

 • Vánoční posezení s rodiči
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční den

Leden 2020

 • Zimní výlet do okolí Ostravy
 • Návštěva Planetária

Únor 2020

 • Maškarní karneval
 • Dentální hygiena

Březen 2020

 • Návštěva světa techniky
 • Muzikohrátky jarní výlet do okolí Ostravy
 • Beseda s policií
 • Velikonoční dílny

Duben 2020

 • Návštěva dopravního hřiště MŠ Zámostní
 • Hledání vajíčka od Velikonočního zajíčka
 • Den země
 • Návštěva ZŠ Pěší

Květen 2020

 • Vystoupení ke Dni matek
 • Výlet
 • Návštěva ZUŠ

Červen 2020

 • Den dětí
 • Zahradní slavnost
 • Rozloučení se školáky

 

Průběžné akce

Divadelní představení

Návštěvy knihovny

Účast na výtvarných soutěžích

 

Kurzy

Předplavecký výcvik

Lyžařský výcvik

 

Kroužky

Anglicky s úsměvem

Atletika

Taneční Carmen

 

 

poslední změna článku provedena 13.11.2019 10:56. správcem: Michaela
 
 

Organizace školního roku 2019 / 2020

Oznámení rodičům:

Období ve školním roce začíná dnem 2.9.2019

 

28.10  2019                      Státní svátek  ,, Den vzniku samostatného československého státu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

poslední změna článku provedena 11.11.2019 14:21. správcem: Michaela