Mateřská škola JAKLOVECKÁ
 

Školní řád

https://www.mskomercni.info/komercni.php#id75

poslední změna článku provedena 02.06.2018 17:31. správcem: Míša
 
 

Školní vzdělávací program

https://www.mskomercni.info/komercni.php#id79

poslední změna článku provedena 02.06.2018 17:30. správcem: Míša
 
 

Filozofie mateřské školy

https://www.mskomercni.info/komercni.php#id116

poslední změna článku provedena 02.06.2018 17:28. správcem: Míša
 
 

Představení mateřské školy

Mateřská škola Jaklovecká se nachází v klidné části Slezské Ostravy, kde děti nejsou rušeny hlukem ani ruchem města. Budova mateřské školy je třípodlažní, první a druhé podlaží je využíváno pro vzdělávání dětí. Poloha mateřské školy nedaleko centra města umožňuje kulturní i společenské vyžití a současně poskytuje dostatečný kontakt s přírodou. Mateřská škola se zaměřuje především na individuální přístup k dětem, na vytvoření bezpečného a vstřícného prostředí, jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Díky tomuto přístupu a také díky charakteru budovy, ve které se nachází, se snažíme být mateřskou školou ,,rodinného typu“.

Denní program obsahuje :

-základní péči - příjem a propouštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek, odpočinek dětí

- samostatné a hrové činnosti dětí - dle volby dětí v interiéru i při pobytu venku

-pohybové aktivity – ve třídě během her a ranního cvičení, cvičení jógy, relaxační cvičení, při pobytu venku – využití školní zahrady, přírody.

- činnosti programově řízené

 • nepřímo řízené šinnosti - volba činností na základě vzdělávací nabídky
 • didakticky cílené činnosti - činnosti programově řízené - společně, ve skupinkách a individuálně

 

Pravidelné aktivity školy :

 • předplavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • ozdravný pobyt v přírodě
 • tvořivé dílny pro děti a rodiče
 • besídky pro rodiče
 • divadelní představení
 • slavnosti s rodiči / oslavy Dne Země, Dne dětí, Zahradní slavnost, Karneval apod. /
 • výlety do přírody
 • besedy / Policie ČR, Hasiči, Knihovna apod. /
poslední změna článku provedena 11.09.2017 10:30. správcem: Michaela